Методична робота

Науково-методична тема: «Розвиток інтелектуально-творчих задатків та пізнавальних творчих здібностей молодших школярів".

Організаційно-педагогічна:
Дотримання Конвенції про права дитини, керуємося Конституцією та Законами України, нормативними та правовими документами з питань освіти та виховання учнів.
Використання в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання, нових освітніх технологій.
Вивчення результативності навчально-виховного процесу через об’єкти педагогічного аналізу: уроки, систему письмових робіт, систему обліку знань учнів, виконання навчальних програм, розвиток пізнавальних інтересів та здібностей учнів, ступінь розвитку навченості та виховання дітей, застосування набутих знань, рівень творчого розвитку учнів, рівень морально-етичного, естетичного та фізичного розвитку.
Реалізація основних функцій управління школою.
Участь у моніторингових дослідженнях якості освіти учнів початкової школи.
Створення комп’ютерної складової у забезпеченні навчального процесу.
Впровадження технології особистісно-орієнтованої системи.
Пропагування через проведення відкритих уроків кращого досвіду вчителів, нових педагогічних надбань з актуальних питань методики початкового навчання.
Втілення модернізації пошуку в удосконаленні навчально-виховного процесу.
Створення колективу однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці.
Здійснення загального керівництва методичною, інноваційною діяльністю, проведення семінарів, практикумів, круглих столів, виставок, предметних тижнів.
Розгляд планів, програм, їх затвердження.
Координація діяльності з питань методичної роботи з районним науково-методичним центром.
Організація самостійної роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація.
Підвищення педагогічної кваліфікації вчителів.
Організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами.
Робота з наступності початкової школи та гімназії «Діалог».
Складання плану спільної роботи з дошкільною установою № 20.
Якісне науково-методичне і навчально-методичне забезпечення.
Впровадження освітніх послуг.
Підвищення якості навчання шляхом гармонійного поєднання кращих національних педагогічних методів та сучасних інформаційних технологій.
Участь в Інтернет-олімпіадах.
Інструктивно-методична:
Інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних документів, організації навчально-виховного процесу.
Оперативне інформування педагогів про нові досягнення педагогічної науки, кращий педагогічний досвід вчителів.
Пошуково-дослідницька:
Стимулювання ініціативи та активізація творчої діяльності членів колективу до науково-дослідницької та експериментальної діяльності, спрямованої на вдосконалення і оновлення навчально-виховного процесу.
Вироблення і погодження підходів до організації, здійснення та оцінка інноваційної діяльності в школі.
Організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, професійного вдосконалення.
Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду:
Вивчення професійних досягнень вчителів, узагальнення прогресивного досвіду кожного та впровадження його у практику роботи педагогічного колективу.
Створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

Педагогічні доробки

Друковані роботи вчителів

Публікація розробок уроків з розвивальної економіки в журналі «Початкова школа», 2009
урок з розвивальної економіки «Сьогодні школяр – завтра бізнесмен» (4 кл., Томіліна І.В.)
урок з ділової комунікації «Вузлик спілкування - контакт» (2 кл., Гавриленко Л.О.)
Тестові завдання з математики для 1-3 класів. Журнал «Початкова школа» № 3, № 4, № 5, 2008. (Лишенко К.О.)
Тестові завдання з математики для 4 класів. Журнал «Початкова школа» № 2, 2009. (Лишенко К.О.)
Методичний посібник «Пізнаємо світ з математикою» для 4 класів, 2009. Видавництво «Освіта України» (Лишенко К.О.).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer